ปลูกผม ปลูกคิ้ว

ผมร่วงในผู้ชาย

       Androgenic Aloplacia (AGA) เป็นที่รู้จักในรูปแบบของผมร่วงในผู้ชาย ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเจอปัญหานี้ในผู้ชายประมาณ 35 ล้านคน ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น Male Pattern Hair Loss (MPHL) โดยผู้ชายอายุ 20 ปีมีโอกาสผมหลุดร่วงได้ร้อยละ 20 อายุ 30 ปี มีโอกาสผมหลุดร่วงร้อยละ 30 และอายุ 40 ปี จะมีโอกาสผมหลุดร่วงสูงถึงร้อยละ 40 ตามลำดับ

การปลูกผมจากเซลล์รากผม

ประวัติการปลูกผม

     ปี 1939 Shojui Okuda แพทย์ชาวญี่ปุ่น ได้ทำการย้ายเซลล์ปลูกที่แผลเป็นบริเวณคิ้วและขนตา

ปี 1940 Dr.James B. Hamilton ได้จัดทำ Hair Loss Chart System for Classification

ปี 1960 Dr.Norman Orentreich (บิดาของการปลูกผม) ได้เขียนทฤษฎี Donor Dominance โดยการย้ายเซลล์บริเวณท้ายทอยที่แข็งแรงมาปลูกบริเวณที่หลุดร่วงด้านหน้า

ปี 1990 Dr.Bobby Limmer ได้นำกล้องไมโครสโครปมาช่วยในการตัดกราฟให้เป็น Follicular unit ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

ผมร่วงในผู้ชาย

                 Androgenic Aloplacia (AGA) เป็นที่รู้จักในรูปแบบของผมร่วงในผู้ชาย ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเจอปัญหานี้ในผู้ชายประมาณ 35 ล้านคน ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น Male Pattern Hair Loss (MPHL) โดยผู้ชายอายุ 20 ปีมีโอกาสผมหลุดร่วงได้ร้อยละ 20 อายุ 30 ปี มีโอกาสผมหลุดร่วงร้อยละ 30 และอายุ 40 ปี จะมีโอกาสผมหลุดร่วงสูงถึงร้อยละ 40 ตามลำดับ

วีดีีโอแนะนำ

  • Facebook - Bangkok Facial Plastic
  • Instagram - Jumroonclinic Thailand
  • YouTube - JumroonClinic Channel
  • Line - Jumroon Clinic

02-241-8197

เวลาทำการ 15.00 - 21.00น.

  • Facebook Fanpage
  • Instagram
  • Youtube Channel
  • Line - Jumroon CLinic