งานประชุมวิชาการ 8th AFPSS 2017 - Bangkok, Thailand

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการAFPSS ครั้งที่8 ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการเชิญคุณหมอด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจากทั่วอาเซียนเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

โดยคุณหมอจำรูญ ตั้งกีรติชัย รองนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานนี้

โดยช่วงแรกในวันที่ 14 และครึ่งเช้าวันที่ 15 พ.ย. จะเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศัลยกรรมร่วมกัน

ช่วงที่สอง ในช่วงครึ่งบ่ายวันที่ 15 และวันที่ 16 พ.ย. ได้จัดครอสผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ที่คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการทำจมูก ผ่าตัดหนังตา ยกหน้า ตัดโหนก ลบกรามเป็นต้น

ช่วงที่สาม วันที่ 17 พ.ย. ได้มีการผ่าตัด live surgery ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดห้องผ่าตัดสองห้องและมีการผ่าตัดคนไข้ทั้งหมดสามคน โดยจะเน้นเรื่องตัดโหนก ลบกราม โดยมีทั้งทีมคุณหมอไทยและคุณหมอจากเกาหลีได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคุณค่ามากๆ สำหรับคุณหมอที่มาร่วมงานค่ะ และอาจจะมีเทคนิคอะไรดีๆที่คุณหมอจากต่างประเทศเข้ามาแชร์ให้หมอไทยเราเพื่อเพิ่มทักษะและแนวทางอย่างกว้างขวาง

ดู 31 ครั้ง
  • Facebook - Bangkok Facial Plastic
  • Instagram - Jumroonclinic Thailand
  • YouTube - JumroonClinic Channel
  • Line - Jumroon Clinic

02-241-8197

เวลาทำการ 15.00 - 21.00น.

  • Facebook Fanpage
  • Instagram
  • Youtube Channel
  • Line - Jumroon CLinic