คุณหมอจำรูญได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุม AFPSS ครั้งที่9 ที่ประเทศใต้หวัน

คุณหมอจำรูญ ตั้งกีรติชัย รองนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณหมอสมยศ คุณจักร นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย และทีมคุณหมอจากเมืองไทยไปเสนอผลงานในเวทีระดับอาเซียน ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2018
โดยครั้งนี้คุณหมอจำรูญ ตั้งกีรติชัย ได้ไปพูดเรื่องการสร้างใบหูจากคนที่เกิดมาไม่มีใบหู ทำให้สามารถเข้าสู่สังคมได้ ใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ซึ่งผลงานของเมืองไทยก็ไม่ได้เป็นที่ด้อยกว่าประเทศอื่นใดและมีหมอจากหลายประเทศเช่นคุณหมอจากประเทศอินโดนีเซียก็ขอมาดูงานที่เมืองไทยด้วยเช่นกันนอกจากนี้คุณหมอจำรูญ ตั้งกีรติชัย ก็ยังให้ทีมคุณหมอได้ไปพูดเรื่องปลูกผมโดยการใช้เทคนิคต่างๆ และข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคนิคต่างๆ มานำเสนอให้แพทย์อาเซียนได้ดูความก้าวหน้าของการปลูกผมในประเทศไทย และยังพูดเรื่องการยกแก้มผ่านตาล่าง ในกรณีที่ผ่าตัดทำตาล่างอยู่แล้ว มีการยกแก้มขึ้นมาด้วยเพื่อทำให้ดูอ่อนวัยยิ่งขึ้น

ซึ่งก็มีหมอจากเกาหลีให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยังมีการเชิญให้คุณหมอจำรูญ และทีมแพทย์จากเมืองไทยไปพูดที่ประเทศเกาหลี ในช่วงเดือน พฤษภาคม ปี2019 อีกด้วยดู 75 ครั้ง
  • Facebook - Bangkok Facial Plastic
  • Instagram - Jumroonclinic Thailand
  • YouTube - JumroonClinic Channel
  • Line - Jumroon Clinic

02-241-8197

เวลาทำการ 15.00 - 21.00น.

  • Facebook Fanpage
  • Instagram
  • Youtube Channel
  • Line - Jumroon CLinic